Thursday, April 16, 2009

Syiah Membenar amalan Transeksual dalam masyarakat.

Apakah itu Transeksual? Transeksual bolehlah didefinisikan sebagai seseorang yang percaya bahawa dirinya tidak mewakili atau menggambarkan sifat jantinanya yang sebenar. Transvestite ialah orang yang mengamalkan “transvestism” yang ditakrifkan sebagai “the unnatural desire to wear the clothing of opposite sex” atau keinginan memakai pakaian berlainan dengan jantinanya. [Longman Dictionary of Contemporarry English (1978)]. Malah, golongan ini juga cenderung untuk melakukan pembedahan pertukaran jantina

[http://jksn.penang.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=129]

Dalam bahasa yang mudah difahami Transeksual adalah makyah,pondan,bapok dan etc..

Amalan sebegini amat dilarang didalam Islam kerena ia termasuk mengubah ciptaan Allah yang Maha sempurna

firman Allah:
Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran) dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dengan kerugian yang terang nyata…” [Surah al-Nisa' ayat 119].

Nabi yang Mulia Rasullah s.a.w juga dengan tegas telah melarang Transeksual

“Rasulullah melaknati lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki” [Hadith Riwayat al-Bukhari].
Walaubagaimana amalan jijik ini telah dihalalkan oleh ajaran sesat yang semakin menonjol pada hari iatu Syiah.

lihat Fatwa Ayatusyaitan Khoimeneidan fatwa telah disokong oleh ulama syiah yang lain.Ulama ini berkata menukar jantina tidak berdosa dan ia tidak mengubah ciptaan Allah..Kesesatan apakah ini!!Ulama sesat ini menghalalkan perbuatan keji ini berdasarkn 2 point
  • Didalam Al-Quran tidak menyatakan haram menukar Jantina
  • Ulama ni menambah dengan analogi yang sesat iatu sekiranya menukar jantina ini disamakan mengubah ciptaan Allah dan berdosa sudah tentu menebang pokok dan menjadikan sebagai Kerusi atau meja juga boleh dikatakn sebagai mengubah cipataan Allah dan berdosa!!
Wahai Syeikh!!

Yang berhak menentukan jantina seseorang adalah Allah adapun setiap kurniaan Allah dari Alam ini silakan kita ubahnya untuk kebaikan kita.

Allah berfirman:
dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. [An Nahl:8]

Semoga Allah menjauhi kita dari ajaran sesat yang dibawa oleh pengikut abdullah ibnu saba ini.

Sila lihat video Transeksual di negara Repbulik Of Saba'iyah Iran:

Transsexuals in Iran siri 1
Sila lihat sambung siri 2, siri 3,siri 4,siri 5,siri 6,siri 7,siri 8

No comments: