Thursday, June 11, 2009

Yahudi Di IRAN
Rasullah telah bersabda didalam hadis yang diriwayatakan oleh imam Muslim " "DAJJAL AKAN DIIKUTI OLEH 70,000 YAHUDI DARI KOTA YAHUDI ISFAHAN (IRAN), MEREKA MEMAKAI AL-TAYALISAH"


No comments: