Friday, August 28, 2009

Sunni Tidak akan masuk Syurga

Pengikut Syiah bertanya::Adakah benar seorang syiah yang tidak berakhlak dan tidak adil dalam perbuatannya lebh baik daripada seorng SUNNI yang adil dan berakhlak?

Ayatusyaitan menjawab:Sunni ke Neraka! kerana?? Lihat video dibawah ini


Ahlisunnah adalah musuh syiah yang paling utama melebihi musuh mereka terhadap yahudi
dan nasara kerana itu mereka mengelarkan Ahlisunnah dengan gelaran NASIBI,
mari kita melihat pandangan Ulama Syiah mengenai Ahlisunnah

Berkata Hussain bin as-Syaikh Muhammad Ali Ushfuur Ad-Daraazi Al-Bahrani As-syi'i dlam kitabnya Al-Muhaasin An-Nafsaaniyah fi Ajwibah Al-Masa'il Al- Khurasaniyah hlm.147 cet.Beirut:

"..Bahkan imam-imam kaum Syiah menyebutkan bahawa An-nasib(orang yang sangat memusuhi Syiah) adalah yang mereka kenal degan sebutan Sunni, dan tidak ada satu pun pendapat yang menunjuk bahawa lafal An-nasib dimaksudkan sebagai orang yang melaksanakan sunnah.

Syaikh Yusuf Al-Bahrani mengatakan dalam bukunya Al-Hada'iq An-nadhirah Fi Ahkam Al-itrah at-thahirah,12/323,324,yang berbunyi :

"Sesungguhnya keharusan terhadap seorang muslim secara umum adalah tidak boleh mengambil hartanya dari segi hukum islam.berbeda dengan komentar yang diberikan oleh ulama baik salaf dan khalaf bahawa An-nasib(ahli sunnah) hukumnya adalah kafir,najis dan hartanya boleh diambil,bahkan darahnya halal untuk dibunuh."

Berjagalah wahai Ahlisunnah!

No comments: